Drentsche Patrijshond

Nestje verwacht van Sita-Jentien

Op 06 december 2009 heeft er een geslaagde dekking plaatsgevonden

tussen Sita-Jentien van de Neerbosche Wateren en Oscar-Phebe van

Groevenbeek. Als alles goed verloopt zullen de pups begin februari

geboren worden.

Oscar-Phebe van Groevenbeek

Ned. Kampioen en Winner 09 Oscar-Phebe van Groevenbeek

Geen mogelijkheid om te reageren.