Drentsche Patrijshond

Als Jachthond

bella-op-jachtDe Drent is een veelzijdige hond. In vroegere tijden werd hij gebruikt als waakhond, erfhond, kameraad voor de kinderen en natuurlijk als jachthond.

De Drentsche Patrijs is een staande jachthond, dat houdt in dat hij voorstaat op het wild.

Door zijn dominantie “stelt”hij het wild. Als dit opgestoten en geschoten wordt, apporteert hij het wild en brengt hij het bij de jager.

Wanneer het wild niet direct gedood is, maar vlucht (het zogenaamde “ziek geschoten”wild), dan spoort hij dit op en brengt het levend voor.

hpis_98399567Hieruit blijkt dat de Drent zeer zacht is de bek is. Van sommige Drenten is bekend dat zij op de boerderij de pullen van de kippen verzamelen en bij de baas brengen.

Deze pulletjes overleven allemaal. Hij kan zelfs de eieren zoeken en heel aan de baas geven.

Terugkomend op de karakteristieke jachteigenschappen van de Drent: Deze jaagt onder het geweer.

border

img_0710Dit houdt in dat de hond 20 – 30 meter voor de (voor)jager uitloopt en hij met brede slagen het veld af zoekt.

Hij staat voor op het moment dat hij een haas, konijn of fazant vindt.

Voorstaan is meestal met één gebogen poot blijven staan.

Soms staan de honden helemaal gestrekt met de staart doodstil naar achteren.

Hij blijft zo staan tot de jager of de baas bij hem komt en daarna mag het wild opgestoten worden.

Doordat de Drent zo zelfstandig in het veld werkt, is hij soms ook behoorlijk eigenzinnig.

Hij moet dan ook een baas hebben die de leider is, waardoor de hond respect voor de baas krijgt en hem inderdaad als leider accepteert.

Is die band er eenmaal, dan is wederzijds respect de basis van waaruit baas en hond met elkaar werken.

border

102_0210